Strona główna

11. Tyndyryndy Klub

Klub Tyndyryndy odbywa się od 2008 roku w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Grają w nim do tańca oraz prowadzą warsztaty muzyczne i tanaczne uczestnicy konkursu festiwalowego oraz specjalnie zaproszeni goście – artyści ze wsi i miast

Czerwiec 2018

Wołyń w pieśniach – Premiera płyty – Lublin

Olga Kozieł zaprasza na trzy koncerty promujące płytę „Wołyń w pieśniach”, na której śpiewa z Anią Jurkiewicz i gośćmi: Julią Biczysko i zespołem Z Lasu pieśni z północno - wschodniej Lubelszczyzny

Mały Kolberg w Małopolsce! Nabór do cyklu szkoleniowego (kopia)

Mały Kolberg to projekt stworzony, aby kształcić postawę uważności na lokalne tradycje, przekazy dziadków i babć, muzykę tradycyjną już u najmłodszych dzieci. Nabór do 5 czerwca

59. Dni Kolbergowskie

Przegląd odbędzie się w dniu 3 czerwca 2018 r. w Przysuskim Parku Miejskim

Wyrywasowe spotkanie z przytupem u Tadeusza Cieślaka

Zapraszamy na spotkanie z kajockim mistrzem przyśpiewek i tańca z Przystałowic Małych

Konkurs „Od fonografu do smartfona”

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w ogólnopolskim konkursie na audiowizualne nagranie etnograficzne, ukazujące i utrwalające wybrany aspekt lokalnej tradycji muzycznej. Zgłoszenia do 30 października 2018 r.

Podlaski wielogłos: pieśni z Rakowicz

Warsztaty poprowadzą Stanisław Rajkowski oraz Renata Bogdan z Rodzinnego Zespołu Śpiewaczego z Rakowicz