Strona główna

Szkoły Mistrzów – Programy IMiT

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił programy konkursowe: Szkoła Mistrzów Tradycji i Szkoła Mistrzów Budowy Instrumentów Ludowych. Termin składania wniosków – 30 listopada

Listopad 2017

Premiera filmu „W drodze” K. Rzączyńskiego

Film o kapeli Dobrzeliniacy z Żychlina

Promocja wydawnictwa płytowego zespołów śpiewaczych

Promocja płyt zespołów śpiewaczych z Czeremchy Wsi, Dobrowody i Wólki Terechowskiej

Kodály 2017 - konferencja w Katowicach

Konferencja poświęcona jest roli muzyki ludowej i tradycji muzycznych w dzisiejszej edukacji

Seminarium Praktyczne II

Akademia Kolberga zaprasza na spotkania robocze wokół technicznych zagadnień śpiewu tradycyjnego – tym razem podczas Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata

Zbiórka na płytę z pieśniami z Mazowsza Wschodniego

Pomóż wydać płytę z pięknymi starymi pieśniami z okolic Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego i Siedlec realizowaną przez projekt Pieśni do Śmierci

Folklor – Muzyka i Taniec

Warsztaty muzyki i tańca kultywujące folklor regionalny w Mińsku Mazowieckim

Potańc Po Staremu oraz warsztaty: koncert z Bonanzą

Potańc Po Staremu (PPS) to cykl koncertów z tańcami

Tańce tradycyjne z Piotrem Zgorzelskim w Wołominie

Rozpoczynamy przygodę z tańcem tradycyjnym – cykliczne warsztaty z Piotrem Zgorzelskim