płyty audio

Jest Drabina Do Nieba cz.2 – Pieśni Żałobne i Za Dusze Zmarłych

polski, english, francais

Płyta zawiera 22 przykłady śpiewów, cennych zabytków literacko-muzycznych, pozostających wciąż od wielu pokoleń w żywej tradycji na Mazowszu, Radomszczyźnie, Lubelszczyźnie, w Sieradzkiem, na Kurpiach, Podlasiu, Suwalszczyźnie i w Lidzkiem (Białoruś). Pieśni i fragmenty modlitw wykonują przedstawiciele najstarszego pokolenia śpiewaków i śpiewaczek, którzy pełnili lub pełnią wciąż w swoich lokalnych społecznościach rolę nieformalnych przewodników domowych obrzędów pogrzebowych. W książeczce znajdziemy historyczno-muzykologiczny komentarz oraz teksty pieśni, całość dopełniają tematyczne ilustracje i fotografie. 

Pieśni na płycie należałoby traktować jako dawne utwory wspólne wielu stanom społecznym w Polsce. Utwory te miały szansę zachować się głównie w rolniczych społecznościach wiejskich.

Do płyty dołożona jest 52-stronicowa książeczka z komentarzem etnomuzykologicznym oraz tekstami pieśni.

Warto tych śpiewów słuchać, chociaż nie jest to muzyka, do słuchania której świat stara się nas przyzwyczaić, warto ją uwewnętrznić, w jakiś sposób nauczyć się jej.
Remigiusz Mazur-Hanaj, autor płyty 

Prezentowane na płycie pieśni i modlitwy, obok wielkich walorów historycznych i artystycznych, są w sumie przesłaniem wiary, istotą tego, co chcieliby nam przekazać pobożni przodkowie (na ziemiach polskich.) W kontekście XXI w., gdy odebrano osobie zmarłej prawa pobytu w domu przed pogrzebem, prezentowane fonogramy są też świadectwem odchodzącej, znakomitej tradycji muzycznej, a także echem humanitaryzmu i żywego współczucia społecznego.
prof. Piotr Dahlig, Instytut Muzykologii UW

Płyta otrzymała I nagrodę i tytuł Fonogramu Źródeł 2011 w konkursie Polskiego Radia na najlepsze wydawnictwo z muzyką tradycyjną.PIEŚNI | CHANTS

1. Wierzę w Boga Ojca...(z Różańca o Najsłodszym Imieniu Jezus, cz. III - Chwalebna) - grupa śpiewacza „Jarzębina” z Kocudzy (Biłgorajskie): Maria Bielak (1959), Władysława Dycha (1930), Bronisława Dyjach (1938), Genowefa Góra (1934) , Lucyna Jargiło (1952), Monika Jargiło (1979), Irena Krawiec (1957), Beata Oleszek (1976), Janina Oleszek (1934), Stanisław Smagała (1930), Bożena Sykuła (1975) - 2:09 / I BELIEVE IN GOD THE FATHER - Credo from Rosary on the Sweet Name of Jesus/ Credo – Rosaire au doux nom de Jésus

2. Lecą latami jakby skrzydłami życia mego momenta – Marianna Bączek (1931), Bronisława Świder (1934) z Bandyś oraz Władysława Dąbrowska (1925) z Czarni (Mazowsze – Puszcza Zielona) – 1:31 | MOMENTS OF MY LIFE FLY LIKE WINGED YEARS

3. Cokolwiek we świecie jest wszystko marność - Jan Cytryniak (1916) z Kochowa (Mazowsze - Powiśle Maciejowickie) - 2:24 | WHATEVER EXISTS IN THE WORLD IS MERE VANITY

4. Kto Maryję kocha - Marianna Kowalska (1935) z Przystałowic Małych (Radomskie) - 2:02 | WHO LOVES MARY

5. Pamiętaj człowiecze na Jezusa - Jan Kietla (1913) z Kolonii Bąków (Radomskie) - 1:54 | REMEMBER HUMAN OF JESUS

6. Szczęśliwy kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna – Stanisław Fijałkowski (1928) z Chrzanowa (Lubelskie) – 2:07 | HAPPY THE ONE WHO JOSEPH HAS AS GUARDIAN

7. Ty, któraś pięknie dni swoje skończyła - Wanda Draguć (1923) i Jan Wróblewski (1929) z Piaskowców (Grodzieńszczyzna) - 6:08 | YOU WHO HAD ENDED YOUR DAYS GRANDLY

8. Barbaro święta, perło Jezusowa - Wincenty Gryszan (1924), Józef Nowik (1935), Edward Palczukiewicz (1928), Witold Wilczewski (1936) z Zaprudzian (Grodzieńszczyzna) - 7:28 | SAINT BARBARA YOU ART THE PEARL OF JESUS

9. Będą Pańskie wielmożności chwalić wszystkich zmarłych kości - Apolonia Godlewska (1928) z Kalinowa (Mazowsze - Puszcza Biała) - 2:03 | ALL THE LORDSHIPS WILL PRAISE EVERY SINGLE DEAD AND BURIED

10. Oto jak rychło Pan Bóg zabiera mnie z świata - Czesława Borek (1922) z Komorowa (Mazowsze - Puszcza Biała) - 2:28 | AND SEE HOW SOON THE LORD TAKES ME AWAY FROM THIS WORLD

11. Żegnam cię, mój świecie wesoły - Jan Wnuk (1940) ze Zdziłowic (Lubelskie) - 5:40 | FAREWELL TO YOU MY JOYFUL WORLD

12. Jedną garstką ziemi gdy przysypan będę - Maria Machałek (1925) i Jakub Rzemieniuk (1919) z Niedzielisk (Zamojskie) – 2:43 | WITH A SINGLE HANDFUL OF SOIL WILL I BE COVERED

13. O jak fałszywe wszystko na tym nędznym świecie - Stanisława Bogusz (1932) i Maria Majek (1932) z Łomnicy k/Żelechowa (Mazowsze) – 3:56 | OH HOW INSINCERE IS EVERYTHING IN THIS MISERABLE WORLD

14. Otóż nam tu śmierć dowodzi jaka marność cały świat - Zofia Stolarek (1926) i Janina Stolarek (1924) z Kadzi (Radomskie) – 3:43 | AND HERE DOTH DEATH SHOW THE VANITY OF THE WORLD

15. Zmarły człowiecze z tobą się żegnamy - Regina Misiejko (1934), Franciszek Raczko (1933), Alina Wałyniec (1943) z Olchówki (Grodzieńszczyzna) - 4:23 | WE BID FAREWELL TO YOU WHO HAD GONE FOREVER

16. Wyletieła dusza z tieła – zespół śpiewaczy z Dobrywody (Podlasie) - Antonina Sidoruk (1931), Walentyna Klimowicz (1943), Nina Jawdosiuk (1942), Barbara Jakimiuk (1944) - 3:40 | THE SOUL HAS LEFT THE BODY

17. Boże, sędzio sprawiedliwy - śpiewacy z Zaprudzian (Grodzieńszczyzna) - 5:37 | GOD YOU RIGHTEOUS JUDGE

18. Różaniec o Najsłodszym Imieniu Jezus (cz. II - Bolesna) – Czesław Racis i mieszkańcy wsi Ignatowizna (Suwalskie) - 2:39 | ROSARY OF THE SWEETEST NAME JESUS, PART II – PAINFUL, FRAGMENT

19. Więzień w czyśćcu zatrzymany - Tadeusz Dobrowolski, Józef Jańczak (1925), Józef Kaczmarek (1920), Sebastian Martelus, Józef Melka (1922) z Baszkowa (Sieradzkie) - 6:19 | PRISONER IN PURGATORY HELD

20. Na cmentarzu mieszkać będę - Maria Bienias (1943) z Woli Koryckiej (Mazowsze) – 2:42 | AT THE CEMETARY WILL I REMAIN

21. Szczęśliwi nad szczęśliwymi ci co w grobach spoczywają - Jan Karamuz (1932) z Przetyczy (Mazowsze - Puszcza Biała) - 2:02 | JOYFUL OF THE JOYFUL WHO REST IN PEACE

22. Jezusa słodkie wspomnienie (hymn św. Bernarda z Różańca do Najsłodszego Imienia Jezus - cz. I - Radosna) - Jan Wnuk (Lubelskie) - 3:43 / SWEET REMEMBERANCES OF JESUS - Hymn of St. Bernard from Rosary on the Sweet Name of Jesus / Hymne de Saint-Bernard - Rosaire au doux nom de Jésus