Kalendarz

Zgłoś kandydaturę Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

  • od 01.03.2019
  • do 30.03.2019
  • Konkursy

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur!
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu zaprasza
do nadsyłania wniosków o przyznanie ogólnopolskiej Nagrody im. Oskara Kolberga.

Nagroda ustanowiona w 1974 r. w dorocznych edycjach honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca; wyróżnia twórców kultywujących tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów, organizatorów przedsięwzięć artystycznych popularyzujących folklor i sztukę; nagradza badaczy, animatorów i dokumentatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem O. Kolberga, gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, dokumentują, opracowują naukowo, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach:
1) plastyki, muzyki, śpiewu, tańca, instrumentalistów
2) literatury ludowej
3) kapel
4) zespołów folklorystycznych
5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów
6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o wykorzystanie formularzy zamieszczonych na stronie internetowej http://www.nagrodakolberg.pl/regulamin.

Prosimy o zwrócenie uwagi na termin zakończenia naboru zgłoszeń kandydatur do Nagrody,
który upływa w dniu 30 marca 2019 r.

 

Adres do korespondencji:
Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Al. Jana Pawła II / 11, 26-400 Przysucha
tel. 48 675 22 48
muzeumok@muzeum-radom.pl

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– www.nagrodakolberg.pl