Kalendarz

Webinaria o prowadzeniu archiwów muzyki tradycyjnej – ankieta

  • od 12.05.2020
  • do 26.05.2020
  • on line
  • Badania
  • Archiwa

Forum Muzyki Tradycyjnej wspiera środowisko osób, instytucji i organizacji, które chcą rozpocząć lub kontynuować pracę nad uporządkowaniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów związanych z kulturą wsi i muzyką tradycyjną. W ramach projektu Archiwa Dostępne planujemy cykl szkoleń dotyczących prowadzenia archiwów.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy wszystkich, którzy gromadzą lub przechowują materiały dokumentujące muzykę tradycyjną.

Aby móc przygotować webinaria dostosowane do potrzeb uczestników, zbieramy podstawowe informacje od zainteresowanych. Prosimy o odpowiedź na kilka pytań w poniższej ankiecie.

LINK DO ANKIETY:
www.forms.gle...

 

Partnerem merytorycznym pierwszego cyklu szkoleń jest Centrum Archiwistyki Społecznej – instytucja kultury powołana przez Fundację Ośrodka KARTA oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której misją jest wspieranie archiwów społecznych w zabezpieczaniu i upowszechnianiu zbiorów, rozwijanie sieci ich współpracy i popularyzacja idei archiwistyki społecznej. Szkolenia w formie trzech bezpłatnych webinariów będą okazją, by dowiedzieć się więcej o tym jak tworzyć zbiory – jak je opracowywać, porządkować, digitalizować, archiwizować i udostępniać.

 

Dla kogo?
Dla kolekcjonerów, dokumentalistów, badaczy, organizacji pozarządowych i pracowników instytucji.

 

Terminy pierwszego cyklu webinariów:
04.06, godz. 17.00-19.00 – Podstawy prowadzenia archiwum społecznego
18.06, godz. 17.00-19.00
25.06, godz. 17.00-19.00

 

Zapisy
Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie. Bezpośredni link do rejestracji na webinarium zostanie wysłany na podany w formularzu adres e-mail 7 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu mailowego oraz do śledzenia strony projektu Archiwa Dostępne na Facebooku.
archiwadostepne@muzykatradycyjna.pl
Facebook/ArchiwaDostepne

 

Organizatorzy:
– Forum Muzyki Tradycyjnej
– Archiwa Dostępne 
– MuzykaTradycyjna.pl
– Centrum Archiwistyki Społecznej
– Instytut Muzyki i Tańca

Program Archiwa Dostępne jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie