Kalendarz

Urodziny fonografu – sesja naukowa

  • od 25.09.2018
  • do 26.09.2018
  • Warszawa
  • Wykłady|Konferencje

Fonografia dla muzyki i nauki:
historia, relacje, współczesność
25–26 września 2018 r.

 


PROGRAM*

25 września 2018
9:00–10:00 Rejestracja
10:00–10:30 Otwarcie konferencji i powitanie Uczestników
10:30–11:00 prof. dr hab. Irena Poniatowska Wpływ fonografii na periodyzację historii muzyki
11:00–11:30 dr Mieczysław Kominek (Związek Kompozytorów Polskich) Niemuzykalny Edison
11:30–12:00 dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków) Recepcja fonografu w Polsce
12:00–12:20 Przerwa kawowa
12:20–12:50 Jerzy Gogacz – prezentacja fonografów z prywatnej kolekcji
12:50–13:20 Olaf Michalski Maszyny mówiące językiem sztuki
13:20–13:40 Przerwa kawowa
13:40–14:10 Bartłomiej Gembicki (Instytut Sztuki PAN) Mozaiki, maski i gondole. Okładki płyt jako reprezentacje muzycznego mitu
14:10–14:40 Ireneusz Janik (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi) Rok 1945. Dwie drogi do Polski i całkiem różni panowie w tubach (nie licząc psa)
14:40–15:10 Karolina Skalska (Studium Doktoranckie IS PAN) Reprezentacja nagrania muzycznego w bibliotece (komunikat)
15:10 Dyskusja
Poczęstunek


26 września 2018
9:00–9:30 Anna Rutkowska (Polskie Radio; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna im. L. Schillera w Łodzi) Fonografia dla nauki. Od historii do współczesności
9:30–10:00 Agnieszka Kostrzewa (Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu) Nieznane wałki fonograficzne Centralnego Archiwum Fonograficznego w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu
10:00–10:40 dr Mariusz Pucia (Uniwersytet Opolski) Dźwiękowe przekazy opolskiej muzyki tradycyjnej w archiwach. Sprawozdanie i ilustracja dźwiękowa w wykonaniu zespołu Zaginione Archiwum
10:40–11:00 Przerwa kawowa
11:00–11:30 Beata Maksymiuk-Pacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Archiwizacja materiałów terenowych w Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS i ich wykorzystanie do badań naukowych
11:30–12:00 dr Kinga Strycharz-Bogacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) Zbiory foniczne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego KUL – żywa tradycja jako zachowane dziedzictwo kulturowe oraz perspektywy badawcze
12:00–12:30 dr Arleta Nawrocka-Wysocka (Instytut Sztuki PAN)
Fonograf w etnohymnologii czyli o pierwszych nagraniach hymnów luterańskich w Skandynawii i krajach bałtyckich
12:30–13:00 dr Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN) Archiwa etnomuzyczne. Nagrania – dane – informacja (raport z realizacji projektu Polska Muzyka Tradycyjna - Dziedzictwo Fonograficzne. Stan aktualny, zachowanie, udostępnianie)
13:00–13:20 Przerwa kawowa
13:20–13:50 Monika Wiciarz, dr Marcin Konik (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina) Fonoteka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – charakterystyka zbioru i opracowanie w dobie Digital Humanities
13:50–14:20 Ewelina Grygier (Instytut Sztuki PAN) Rozwój fonografii a działalność muzyków ulicznych. Amatorskie i profesjonalne wydawnictwa płytowe
14:20–14:50 Jan Popis (Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków) Reedycje nagrań historycznych w Polskich Nagraniach
14:50–15:20 dr Małgorzata Polańska (Firma Fonograficzna DUX) Znaczenie fonografii
dla muzyki i nauki: podobieństwa i różnice
15:20 Dyskusja końcowa

* Program może ulec niewielkim zmianom

 

Miejsce:
Zbiory Fonograficzne ISPAN
Warszawa, ul. Długa 26/28

Organizatorzy sesji:
Samodzielne Koło Muzykologów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków
Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zbiory Fonograficzne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

W razie pytań i wątpliwości o kontakt z sekretarzem konferencji za pośrednictwem poczty elektronicznej: urodzinyfonografu@gmail.com

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie