Kalendarz

Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych – przedłużony termin składania wniosków

  • od 20.03.2020
  • do 16.04.2020
  • Warsztaty
  • Instrumenty
  • Konkursy

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz odpowiednimi zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych 2020 oraz odpowiednio modyfikujemy regulamin:

– Nowy termin nadsyłania zgłoszeń to 16 kwietnia 2020
– Do rozpatrzenia zgłoszenia przez komisję konkursową wystarczy zgłoszenie przesłane drogą mailową
– Instytucje i osoby nadsyłające zgłoszenia zostaną powiadomione o ich przyjęciu do udziału w konkursie poprzez mail zwrotny
– Wybór zgłoszeń przez komisję opiniującą nastąpi do 30 kwietnia 2020

Wszystkie zmiany i aktualne dokumenty związane z przedłużeniem terminu znajdą Państwo w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 20 marca  2020 r. poniżej. 

Program Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych odbywa się w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej przy Instytucie Muzyki i Tańca.

 

Cele:
Nauczanie i upowszechnianie technik budowy polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń.
– Stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków i promowanie lokalnych tradycji muzycznych.
– Wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i narodowej.
– Zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy, renowacji i konserwacji instrumentów ludowych oraz upowszechnienie fachu twórcy instrumentu – wspieranie młodych artystów
– Przekazywanie przez artystów ludowych umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie obróbki surowców, budowy, renowacji i konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji, renowacji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX wieku oraz wiedzy o ich funkcji w kulturze.

 

Opis programu:

Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie – poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie (Priorytet I) lub poprzez warsztaty indywidualne (Priorytet II).

W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza lub mistrzów (do dwóch osób) – artystów ludowych prowadzących warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów w tym wykonanie projektu zbudowanego albo poddanego renowacji podczas warsztatów instrumentu oraz wykonanie dokumentacji multimedialnej (Priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty – ucznia za wykonanie projektu zbudowanego albo poddanego renowacji podczas warsztatów instrumentu oraz wykonanie dokumentacji multimedialnej (Priorytet II).

W Priorytecie I (warsztaty organizowane przez instytucje) można się starać o dofinansowanie w wysokości honorarium mistrza do 6000 zł i kosztów organizacyjnych do 4000 zł. W Priorytecie II (warsztaty indywidualne) maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł – honorarium mistrza za poprowadzenie warsztatów i 4000 zł – honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu i dokumentacji audiowizualnej.
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca z 20 marca 2020 r. o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych – edycja 2020

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego nowy termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na rok 2020 upływa w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia do obu priorytetów należy przysyłać w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zawierać zeskanowany i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizatora (Priorytet I) lub przez ucznia (Priorytet II) wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami, w jednym pliku PDF. Jeżeli wniosek nie jest podpisany przez mistrza, należy załączyć także oświadczenie, o którym mowa w regulaminie. Zgłoszenia do programu należy przesyłać z tytułem „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” w terminie do 16 kwietnia 2020 roku.

Adres do wersji elektronicznej wniosku: piotr.piszczatowski@imit.org.pl.

Wybór zgłoszeń przez komisję opiniującą nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

Lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową.

W razie niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w roku 2020 Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet edycji programu na rok 2020 wynosi 53 000 złotych.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
Aleksandra Dziurosz – p.o. dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Piotr Piszczatowski – koordynator Pracowni Muzyki Tradycyjnej (609564670; 22 8261574; piotr.piszczatowski@imit.org.pl)

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
– www.imit.org.pl...

 

Dotychczasowe rezultaty:

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych powstał w 2012 roku. Od tego czasu odbyło się 38 warsztatów indywidualnych lub zorganizowanych przez instytucje, prowadzonych przez 35 mistrzów budowy instrumentów ludowych, którzy przekazali swoją wiedzę i uczyli budowy takich instrumentów jak: dudy wielkopolskie – typ bukowsko-kościański i sierszenki dmuchane (Andrzej Mendlewski), dudy wielkopolskie – typ rawicko-gostyński (Michał Umławski), basy radomskie (Piotr Sikora), bębenek biłgorajski (Zbigniew Butryn), cymbały rzeszowskie (Marek Kruczek), cymbały krośnieńskie (Stanisław Szajna), baraban z talerzem (Jan Wochniak), kozioł biały weselny (Grzegorz Witke), kozioł ślubny(Stanisław Mai), lira korbowa (Stanisław Nogaj, Paweł Kowalcze, Lucjan Kościółek), dudy żywieckie(Edward Byrtek), piszczałka bezotworowa (Jan Karpiel-Bułecka), róg pasterski (Zbigniew Wałach), trombita (Zbigniew Wałach, Jan Karpiel-Bułecka), złóbcoki (Andrzej Czernik-Gracka, Jan Bobak), mazanki wielkopolskie (Piotr Cieślak), basetla kurpiowska (Andrzej Staśkiewicz), skrzypce diabelskie (Tadeusz Makowski), skrzypce żłobione (Stanisław Bafia), ligawki (Stanisław Jałocha, Andrzej Klejzerowicz,), basy dłubane (Zbigniew Butryn), fujara trójotworowa (Krzysztof Siuty), gajdy istebniańskie (Zbigniew Wałach), zabawki muzyczne z drewna (Jan Puk), burczybas (Tadeusz Makowski) i bazuna (Paweł Gruba), bekacz, fiucek, fujarka (Stefan Nowaczek), piszczałka trójotworowa i sześciootorowa (Zbigniew Wałach),  dżaz – wiejska perkusja (Jan Wochniak), koza – dudy podhalańskie (Piotr Majerczyk), piszczała sałaśnicza (Marcin Blachura), gajdy (Czesław Węglarz)

Obyło się wiele imprez towarzyszących warsztatom – m.in. koncertów, wystaw fotograficznych i publicznych prezentacji zbudowanych instrumentów. Dokumentacja audiowizualna i projekty instrumentów zostały przekazane do Instytutu Muzyki i Tańca.

Zobacz:
cymbały krośnieńskie 
fujara trójotworowa 
lira korbowa
basetla kurpiowska

Przykłady filmowe na kanale YouTube IMITpolska.
©Instytut muzyki i tańca

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– www.imit.org.pl...