Kalendarz

Studia Podyplomowe – Muzyka tradycyjna – rekrutacja

  • 24.09.2018
  • Katowice
  • Programy

To wydarzenie powtarza się co 10 dzień/dni aż do 2018-09-25.

PIERWSZE W POLSCE DWULETNIE STUDIA PODYPLOMOWE
MUZYKI TRADYCYJNEJ
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
RUSZAJĄ OD PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Wzorem wielu uczelni zagranicznych dajemy zainteresowanym osobom  szansę studiowania Muzyki tradycyjnej.
Do współpracy zaprosiliśmy najwybitniejszych muzyków – wykonujących muzykę tradycyjną, w tym:  instrumentalistów, wokalistów, tancerzy oraz wykładowców – specjalistów z dziedziny etnomuzykologii.

Proponujemy  naukę różnych stylów wykonawczych muzyki tradycyjnej:
- na instrumentach klasycznych, dudach, heligonce i innych,
- grę solową i w zespołową,
- śpiew z całą paletą różnorodnych manier wykonawczych, emisji głosu i stylów,
- poznanie tańców ludowych.

Aby być jak najbliżej muzyki tradycyjnej organizujemy zajęcia w terenie, co pozwoli na bezpośredni kontakt z autentycznymi muzykami.

W II roku studiów przewidujemy zajęcia – Muzyka tradycyjna w edukacji muzycznej.

 

Plan studiów:

ROK  I

Praktyka instrumentalna:   
— grupa A — instrumenty smyczkowe — 20 g. x 2 sem.=  40 g.
— grupa B — akordeony/heligonki — 20 g. x 2 sem. = 40 g.
— grupa C — instrumenty dęte/dudy, sekcja rytmiczna — 20 g. x 2 sem. = 40 g.

— taniec — 20 g. x 2 sem. = 40 g.
— śpiew — 20 g. x 2 sem. = 40 g.

Wykłady ciągłe
— Polska  muzyka tradycyjna — 20 g. x 2 sem.= 40 g.

Wykłady autorskie — 20 g. x 2 sem. = 40 g.

 

ROK  II

— gra w kapeli — 30 g. x 2 sem. =  60 g.
— taniec — 20 g. x 2 sem. = 40 g.
— śpiew — 20 g. x 2 sem. = 40 g.

Wykłady ciągłe
— Polska muzyka tradycyjna — 20 g. x 2 sem.= 40 g.

Wykłady autorskie — 20 g. x 2 sem.= 40 g.

 

Wybrane zagadnienia w ramach wykładu ciągłego:
– podstawowe pojęcia z zakresu badań nad  folklorem muzycznym, etnomuzykologia, antropologia muzyczna, folklorystyka, folklor, muzyka tradycyjna, muzyka ludowa itp.
– historia badań i dokumentacji polskiego folkloru muzycznego
– polscy etnografowie muzyczni i folkloryści
– polska muzyka ludowa – charakterystyka regionów etnomuzycznych (zwyczaje i obrzędy w cyklu  rodzinnym i dorocznym
– muzyka tradycyjna w kontekście społeczno-kulturowym
– muzyka w obrzędzie rodzinnym i  współczesne zjawiska bazujące na muzyce tradycyjnej
– inspiracje folklorem we współczesnej kulturze muzycznej w Polsce
– metodologia badań terenowych

Proponowana tematyka wykładów autorskich:
– Instrumentologia
– Muzyka tradycyjna w edukacji małych dzieci
– Metodologia badań
– Archiwa muzyki tradycyjnej
– Muzyka europejska
– Muzyka pozaeuropejska
– Śląska muzyka ludowa; muzyka ludowa regionów przyległych (Śląsk Cieszyński, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Zagłębie Dąbrowskie, Małopolska): działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie muzyki tradycyjnej (festiwale, przeglądy, konkursy, warsztaty, wydawnictwa, itp.)
– Inne tematy.

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają podania w nieprzekraczalnym terminie do 14 września.
Egzamin odbędzie się 24 września.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji:
www.am.katowice.pl...

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów