Kalendarz

Roztoczańskie teledyski – konkurs filmowy

  • od 15.09.2019
  • do 29.09.2019
  • Roztocze
  • Konkursy
  • Film

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju we współpracy z Towarzystwem dla Natury i Człowieka zaprasza do udziału w konkursie na krótki materiał filmowy ilustrowany muzyką tradycyjną pochodzącą z regionu Roztocza Zachodniego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2019 r.

Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do młodzieży z całej Polski.
(kryterium bycia młodzieżą jest – bycie młodzieżą

FILMY
Konkurs dotyczy filmów krótkometrażowych (1–5 minut) wykonanych w dowolnej technice (film cyfrowy, analogowy, animacja cyfrowa lub poklatkowa, non-camera i in.)
Do wyboru uczestników pozostawiamy również formułę. Może to być filmowa impresja, inscenizacja aktorska, fabuła lub abstrakcja, klasyczny video-clip z udziałem wykonawców, a nawet ciekawie i autorsko zaaranżowana dokumentacja występu muzycznego.
Podstawowym warunkiem jest wykorzystanie w filmie ścieżki dźwiękowej w postaci nagrań muzyki tradycyjnej z regionu Roztocza Gorajskiego – jednego utworu lub fragmentu, ew fragmentów kilku utworów (wiązanka). Nagrania te powinny stanowić główny element ścieżki dźwiękowej filmu, (ale nie koniecznie jedyny)
Filmy zgłaszać można niezależnie od daty ich powstania.

MUZYKA
Jako tło dźwiękowe wykorzystane mogą być nagrania instrumentalne lub wokalne, zarówno archiwalne jak i współczesne, w tym zrealizowane specjalnie na użytek filmu. Powinny zawierać pieśni lub melodie tradycyjnie wykonywane w okolicach Batorza, Goraja, Frampola, Radecznicy, Szczebrzeszyna czy Turobina.
Możliwe jest wykorzystanie nagrań opublikowanych w dostępnych wydawnictwach płytowych lub zasobach internetowych (przykładowy spis dostępnych publikacji poniżej). W takim przypadku kwestia praw autorskich stanowi pewne ograniczenie
dla ewentualnej publikacji filmów. Niewykluczone jest jednak pozyskanie zgody wydawcy lub wykonawców, w czym organizatorzy mogą pomóc)
Zachęcamy również do kontaktu z muzykami i śpiewakami wykonującymi dawny roztoczański repertuar, zarówno wiejskimi mistrzami jak i ich naśladowcami i uczniami. Możemy w tym pomóc.
Wdzięcznym i bardzo charakterystycznym dla regionu materiałem muzycznym mogą też być „staromodne” utwory wykonywane przez działające na Roztoczu orkiestry dęte, również te aktualnie działające (np. Goraj, Zaburze, Zdziłowice, Frampol, Dzwola)
Dobrą okazją do wykonania nagrań, kontaktu z wykonawcami i poznania muzyki są koncerty, potańcówki, warsztaty przygotowywane na lato (np. "na Rozstajnych drogach" w Zdziłowicach czy „Fanfara” w Chłopkowie 27-31.08.2019)
Organizatorzy zachęcają do kontaktu i konsultacji wybranego repertuaru, mogą również udzielić innej pomocy dotyczącej muzycznej strony prac konkursowych.


Kontakt:
Koordynator konkursu – Krzysztof Gorczyca tel 81/743-71-04,
fanfarafestiwal@gmail.com

OCENA I NAGRODY
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe
Za I miejsce nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł,
za II miejsce nagroda o wartości 500 zł,
za III miejsce nagroda o wartości 300 zł oraz dwa wyróżnienia: dwie nagrody o wartości 100 zł.
Uwaga – o tym co będzie nagrodą laureaci będą mogli sami współdecydować!
Laureatów wybierze komisja konkursowa powołana przez organizatora.
Przedmiotem oceny będzie zarówno filmowe rzemiosło jak i sam pomysł, „współbrzmienie” obrazu z muzyką, dobór materiału muzycznego.
Nie przewiduje się podziału na kategorie, jednak w przypadku dużego zróżnicowania komisja może przyznać oddzielne wyróżnienia w wydzielonych kategoriach np. wiekowych.
Oddzielne wyróżnienie przewidziano dla najlepszego filmu z Gminy Goraj
Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników nastąpi podczas koncertu finałowego
konkursu planowanego na październik 2019

ZGŁOSZENIA
Na filmy czekamy do 30 września 2019
Formularz zgłoszeniowy www.drive.google.com...
Maksymalna długość filmu 5 minut
Film w postaci pliku MPEG lub MP4 wraz z formularzem zgłoszeniowym należy
dostarczyć do dnia 30.09.2019 na nośniku (CD/DVD lub pamięć przenośna) do
Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju (ul. Frampolska 23 23-450 Goraj) lub e-mailem jako link do ściągnięcia na adres fanfarafestiwal@gmail.com
(preferowane)
Film powinien zawierać tekstowe określenie twórców oraz wykonawców muzyki
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszych zasad konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych do celów realizacji konkursu, a także zgodę na wykonywanie na publikację i publiczne odtwarzanie zgłoszonego filmu oraz zgodę na utrwalanie wizerunku w trakcie gali finałowej na potrzeby dokumentacji i promocji konkursu.

Podpowiedzi dotyczące źródeł repertuaru muzycznego
– Encyklopedia muzyki tradycyjnej Roztocza i okolic www.muzykaroztocza.pl
– CD „Dajcie stołka cisowego. Muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego” (płyta CD załączona do
książki) (wyd. GOK Goraj 2016)
– CD "Ku onej dolinie. Muzyka tradycyjna Roztocza Szczebrzeszyńskiego" (Płyta CD załączona do
książki) (wyd. GCK w Radecznicy 2017)
– płyty z serii „Muzyka Źródeł” Polskiego Radia („Lubelskie”, i inne)
– CD „Anna Malec i kapela Braci Bździuchów” (w serii ‘Muzyka Źródeł”) Polskie Radio/RCKL
2014
– CD ”Spod Niebieskiej Góry” , In Crudo 2009
– CD „Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa. Portret śpiewaka” In Crudo 2011
– Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Lubelskie cz I-VI. Lublin, wyd. Polihymnia
2011 (sześciotomowa seria, nagrania na CD załączonych do książki oraz słowa i zapisy nutowe)
– Archiwum online Instytutu Sztuki PAN cadis.ispan.pl, www.dismarc.org/ (zasoby można
przeszukiwać według miejscowości, wykonawców, autorów nagrań)
– Repertuar do konkursu „Leć głosie...” https://bit.ly/2HLgER7

 

Organizatorzy:
MuzykaRoztocza.pl 
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju
Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Finansowanie:
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Twórczości

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie