Kalendarz

Radomszczyzna: warsztaty dla dzieci i dla dorosłych

  • 09.09.2021
  • Radom
  • Warsztaty
  • Dorośli
  • Dla nauczycieli

Zapraszamy na spotkania na żywo w Radomiu, poświęcone przekazywaniu kultury tradycyjnej bezpośrednio dzieciom, a także dorosłym!

Spotkania poświęcone będą folklorowi regionu radomskiego, umuzykalnianiu dzieci przez zabawę, roli tradycji lokalnych w rozwoju dzieci, a także pracy z osobami dorosłymi, które działają z dziećmi.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane włączaniem kultury ludowej w pracę z dziećmi, a także samą zabawą! Nasze spotkanie będzie miało 3 części:

czwartek 9 września 2021 roku

pierwsza część: 11:30–13:30
zabawy dla dzieci z udziałem opiekunów
poprowadzi Kapela Niwińskich z Marią Siwiec

druga część: 14:30–19:00
warsztaty dla dorosłych
poprowadzą Kapela Niwińskich z Marią Siwiec,
a także Beata Domaszewicz

trzecia część: 20:30–22:00
Spotkanie aktywnych seniorów,
koordynacja - Beata Domaszewicz

 

Dostęp i rejestracja:
Wymagana jest rejestracja mailowa: fundacja@malykolberg.pl
W tresci maila prosimy wpisać, czy chcą Państwo skorzystać z zajęć dla dzieci, czy z warsztatów dla dorosłych, czy ze spotkania z seniorami.

Dofinansowanie udziału
(część kosztu udziału w warsztatach pokrywa MKiDN w ramach naszego projektu):
Zajęcia dla dzieci:
15 zł od 1 dziecka,
20 zł od 2 dzieci jednego opiekuna/ opiekunki,
30 zł od 3 dzieci jednego opiekuna/ opiekunki
Warsztaty dla dorosłych:
40 zł od osoby

Organizatorzy:
Projekt jest realizowany przez Fundację Mały Kolberg i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Współpraca:
Radomska Szkoła Tradycji,
Fundacja Republika Radomska,
Portal MuzykaTradycyjna.PL,
Kapela Niwińskich
Maria Siwiec
Stowarzyszenie Podwórkowe Anioły
Kamienica Spotkań

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie