Kalendarz

Poleski klub tańca

  • 12.08.2018
  • Wytyczno, woj. lubelskie
  • Potańcówki
  • Warsztaty
  • Konkursy

Muzyka tradycyjna Polesia i okolic
warsztaty* koncerty* spotkania* potańcówka
Wytyczno, 12 sierpnia 2018

 

WARSZTATY
15.00–17.00 „Pieśni Pojezierza” – nauka tradycyjnych polskich pieśni z Polesia Lubelskiego // prowadzi Agnieszka Szokaluk
17.00–18.00 Nauka dawnych tańców z Polesia białoruskiego // prowadzi grupa Kudmień i kapela Kolisznija z Mińska

SPOTKANIA, PREZENTACJE
18.00–19.30
– prezentacja zapomnianych instrumentów: lira korbowa i dudy-wołynki, kapela Kolisznija z Mińska
– „Dawne kapele z Pojezierza” – prezentacja archiwalnych nagrań i fotografii // Krzysztof Gorczyca

19.30 KONCERT I POTAŃCÓWKA
– „Leć głosie...” - koncert konkursowy (konkurs wykonania tradycyjnych pieśni i melodii z Polesia Lubelskiego (zapraszamy do udziału!*)
– Kudmień (Bialoruś) – pieśni z białoruskiego Polesia
– „Pieśni Pojezierza” - dawne pieśni z Polesia Lubelskiego, wyk. Agnieszka Szokaluk i Agata Turczyn
– kapela Kolisznija z Mińska (Białoruś)
– Edmund Brożek z Włodawy (skrzypce)
– Orkiestra Taneczna "Bonanza" z Warszawy
– zespół Edmunda Brożka
+ niespodzianki 

KONKURS:
Do konkursu obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Udział w konkursie polega na wykonaniu pieśni lub instrumentalnej melodii tanecznej z regionu Polesia Lubelskiego. Organizatorzy udostępniają zestaw przykładowych nagrań archiwalnych pieśni, które można wykonać w konkursie. Dla laureatów nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje i zasady dostępne są na stronie www.muzykapolesia.net/muzyk...

 

Miejsce:
Wytyczno gm. Urszulin
tereny przy Szkole Podstawowej

Wstęp wolny

Organizacja:
Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie i Wójt Gminy Urszulin
we współpracy z Towarzystwem dla Natury i Człowieka

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2018
oraz ze środków Gminy Urszulin

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie