Kalendarz

Pieśni Naszych Korzeni

  • od 20.08.2017
  • do 27.08.2017
  • Jarosław
  • Koncerty
  • Potańcówki

Zamiarem festiwalu nie jest prowadzenie teologicznej dyskusji, lecz przyjrzenie się kulturowym, a szczególnie muzycznym, skutkom i rezultatom mającego miejsce 500 lat temu rozłamu, jaki dokonał się w Kościele zachodnim. W roku 1517 augustiański mnich Marcin Luter przybił na drzwiach wittenberskiego kościoła swoje tezy, będące wezwaniem do dyskusji, co przyjmuje się za symboliczny początek Reformacji.

Zobacz:
www.festiwal.jaroslaw.pl...  
Facebook/wydarzenie
Facebook/PiesnNaszychKorzeni/

 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu 

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie