Kalendarz

Ocalić od zapomnienia zwyczaje i obrzędy wiosenne

  • od 05.04.2019
  • do 07.04.2019
  • Knyszyn
  • Spotkania śpiewacze
  • Warsztaty

Pieśni wielkopostne w tradycji ludowej – spotkanie grup śpiewaczych
6 kwietnia 2019, godz. 11.00
Kościół parafialny w Knyszynie
Celem spotkania jest kontynuacja śpiewów wielkopostnych osadzonych w tradycji lokalnej i ocalenie od zapomnienia rzadko wykonywanych pieśni.
Nasze Spotkanie Wielkopostne rozpoczniemy od odśpiewania Gorzkich Żali.
W dniu 6 kwietnia w naszej Parafii odbywać się będą Rekolekcje Wielkopostne, dlatego też prosimy o udział w Nabożeństwie, a po Mszy Świętej rozpoczniemy śpiewy Wielkopostne.

Pieśni wołoczebne – warsztaty skierowane do mężczyzn
5–7 kwietnia 2019, od godz. 18.00
Knyszyński Ośrodek Kultury – sala widowiskowa
Celem zadania jest realizacja inicjatyw służących popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz ochrona tradycyjnej kultury. Kontynuacja stworzonego modelu działań w społecznościach lokalnych regionu ,wykorzystującego w sposób praktyczny najstarsze i najcenniejsze zabytki kultury niematerialnej.
Warsztaty prowadzić będą śpiewacy wiejscy „Mistrzowie” i muzykolodzy

Misterium Męki Pańskiej - widowisko plenerowe
14 kwietnia 2019, godz. 15.00
Rok 2019 jest rokiem przygotowań do Wielkiego Jubileuszu 500-lecia naszej Parafii, który obchodzić będziemy w 2020 roku.
Dlatego też Księża posługujący w Parafii, Rada Parafialna, Towarzystwo Regionalne, Ośrodek Kultury przygotowali wstępny scenariusz przygotowań Jubileuszowych angażujących wszystkich parafian, aby wspólnie radować się tym wielkim wydarzeniem jakie jest przed naszą Wspólnotą Parafialną.
Przygotowania do Wielkiego Jubileuszu rozpoczniemy od Misterium Męki Pańskiej w formie widowiska plenerowego, które pokazane będzie w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019r.
Serdeczne Bóg zapłać Parafianom, którzy zadeklarowali wzięcie udziału w widowisku (około 100 osób). Im więcej nas się włączy w przygotowania Jubileuszowe tym godniej przeżyjemy tą piękną rocznicę w naszej Wspólnocie.
Rozpoczęcie Misterium na placu przed Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury a następnie przemarsz na wzgórze królowej Bony, tam zakończymy Misterium Męki Pańskiej. Zainteresowanych wzięciem udziału w wydarzeniu informujemy, że powrót do Knyszyna będzie możliwy autokarem szkolnym.

 

Organizatorzy:
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta
Knyszyński Ośrodek Kultury

Finansowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Realizowane z ramach projektu „Ocalić od zapomnienia zwyczaje i obrzędy wiosenne” przez Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie