Kalendarz

IV Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

  • od 11.09.2020
  • do 13.09.2020
  • Żywiec, Jeleśnia
  • Wykłady|Konferencje

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INSTRUMENTOLOGICZNA
Genius loci. Ludowe instrumentarium ziem górskich 11–13 września 2020, Żywiec/Jeleśnia

Obrady 4. Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej odbędą się w Beskidzie Żywieckim, na obszarze homogenicznym kulturowo, który na skutek wpływów wołoskich, pogranicznego położenia, współistnienia kultury rolniczej i pasterskiej oraz uwarunkowań geograficznych wytworzył i przechował barwną i żywą do dziś tradycję muzyczną.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Podhala, Orawy, Spisza oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie. Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji, jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

Celem Konferencji jest uchwycenie stanu wiedzy o ludowych instrumentach muzycznych wykorzystywanych na obszarach polskich Karpat oraz muzycznego genius loci południowej dzielnicy naszego kraju. Tematyka Konferencji skupi się wokół zagadnień kultury muzycznej i sytuacji wykonawczych, budowy i sposobów wykonywania instrumentów muzycznych, historii instrumentów i ich wytwórców, tradycyjnego repertuaru i praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych i formalnych, zanikających i reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych i przekazu międzypokoleniowego, a także wprowadzania innowacji względem dawnych wzorów.

Stałym punktem Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej jest prezentacja zawartości państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych, nie tylko o profilu etnograficznym, oraz popularyzacja zbiorów często niedostępnych na co dzień dla zwiedzających. Tradycyjnie pojawią się także zagadnienia związane z historycznymi fortepianami, lutnictwem artystycznym, nowymi technologiami budowy instrumentów, archeomuzykologią, ikonografią muzyczną, różnymi rodzajami aktywności w dziedzinie instrumentarium muzycznego, i inne.

Podczas Konferencji odbędą się prezentacje muzyczne i koncerty na unikatowych instrumentach ludowych oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w najstarszej drewnianej karczmie w Polsce.

 

Przewidywany charakter uczestnictwa:
20–30 minutowy referat Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 05 czerwca 2020

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia, streszczenie i biogram, prosimy nadsyłać na adresy: 
Agata Mierzejewska-Ficek: mierzejewska.ficek@gmail.com
Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

 

ORGANIZATOR
Fundacja 9sił

WSPÓŁORGANIZATORZY
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

PARTNERZY
Powiat Żywiecki
Miasto Żywiec
Gmina Jeleśnia
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu
Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle Beskidzkie Centrum Muzyczne
Fundacja Muzyka Zakorzeniona
Polskie Radio Katowice
Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej

PATRONAT HONOROWY
Starosta Żywiecki Andrzej Kalata
Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor
Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska

RADA NAUKOWA
Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, etnomuzykolog, Kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel, muzykolog, instrumentolog

KOMITET ORGANIZACYJNY
Agata Mierzejewska-Ficek, muzykolog, inicjatorka Konferencji, kurator www.instrumenty.edu.pl Joanna Gul, teoretyk muzyki, instrumentolog, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa UWr
Przemysław Ficek, multiinstrumentalista, budowniczy instrumentów ludowych, folklorysta, Wiceprezes Fundacji 9sił

MIEJSCA KONFERENCJI
11 września  Muzeum Miejskie w Żywcu - Stary Zamek, Dział Etnografii
12-13 września  Stara Plebania w Jeleśni
12 września  Koncert i Potańcówka w Starej Karczmie w Jeleśni

INFOGRAFIKA: Waldemar Kielichowski
ZDJĘCIE: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, fot. Piotr Baczewski

Więcej informacji:
Agata Mierzejewska-Ficek
e-mail: mierzejewska.ficek@gmail.com, tel.: 513 338 058
www.instrumenty.edu.pl www.konferencja.instrumenty.edu.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów 
– www.niematerialne.nid.pl...