Kalendarz

Instrumentarium tradycyjne – wystawa i warsztaty dla dzieci

  • 09.07.2019
  • 13.00
  • Wrocław
  • Warsztaty
  • Instrumenty
  • Wystawy
  • Dzieci

„Instrumentarium tradycyjne”
Wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów
Muzycznych w Szydłowcu
27.04–1.09.2019

Kuratorka: Hanna Golla

Wystawa prezentuje 79 instrumentów charakte­rystycznych dla polskiej muzyki ludowej: chor­dofony, w których źródłem dźwięku jest napięta struna (skrzypce, basy, cymbały), aerofony, z których dźwięk wydobywa się dzięki drgające­mu powietrzu (wszystkie rodzaje dud polskich, instrumenty pasterskie, takie jak np. trombity, a także piszczałki, fujarki, gwizdki), różnego typu membranofony (bębny obręczowe, burczybasy) oraz idiofony, w których drga i wydaje dźwięk cała powierzchnia (grzechotki, kołatki, dzwonki).

Wszystkie eksponaty wykonane zostały w ra­mach organizowanego cyklicznie przez szydło­wieckie Muzeum Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych. Od lat 80. XX w. odbyło się 5 edycji tego konkur­su, w ostatniej – zrealizowanej w 2016 r. – udział wzięli zarówno twórcy starszego pokolenia (uro­dzeni przed 1935 r.), jak i młodzi pasjonaci, którzy są samoukami lub pod okiem mistrzów odkrywa­ją tradycje instrumentalne swojego regionu.

Różnorodne instrumenty specyficzne są dla poszczególnych regionów Polski, takich jak: Podhale, Beskid Śląski i Żywiecki, Rzeszowskie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podlasie, Kurpie, Ka­szuby oraz Wielkopolska, i taki podział zastoso­wano również na wystawie, uwzględniając skład, w jakim grały tradycyjne kapele.

Ekspozycję uzupełniają biogramy i fotografie twórców od wielu lat związanych z muzyką trady­cyjną oraz krótkie filmy stworzone z materiałów zebranych przez MLIM podczas badań tereno­wych prowadzonych w okresie czerwiec– wrze­sień 2016 r. które dokumentują pracę artystów.

Przy okazji tej wystawy wrocławskie Muzeum Etnograficzne pokaże (w odrębnej sali) własny zbiór instrumentów muzycznych, z kilkoma nie­zwykle interesującymi egzemplarzami.

Wystawie towarzyszy publikacja pt. Ogólnopol­ski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych – 31 lat od tradycji do innowacji, ze wstępem kuratorki Hanny Golli oraz tekstem Katarzyny Zedel z Muzeum Ludowych Instru­mentów Muzycznych w Szydłowcu.

 

Program wydarzeń towarzyszących wystawom

26 kwietnia, g. 18:00
Otwarcie wystawy „Instrumentarium tradycyjne”
Wystawa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instru­mentów Muzycznych w Szydłowcu
(wstęp wolny)

12 maja, g. 14:00
Tajemnice ludowych instrumentów, warsztaty
dla dzieci w wieku 5–12 lat
prowadzenie: Marta Derejczyk
(wstęp z biletem z 3 zł, zapisy)

 

18 maja Noc Muzeów

g. 17:00
Deszczownica i grzechotnica – zabawy
z dźwiękiem
, zajęcia dla dzieci w wieku 4–12 lat
(wstęp wolny)

g. 18:00
Warsztaty tańca dla każdego
(wstęp wolny)

g. 22:00
Nocne kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Instrumentarium tradycyjne”
(wstęp wolny)

 

8 czerwca Muzyczny Jubileusz
Muzeum Etnograficznego

g. 12:00–15:00
Warsztaty skrzypcowe z Romanem Wojciechow­skim (wstęp z biletem za 50 zł, zapisy)

g. 15:00
Instrumentarium tradycyjne, oprowadzanie kura­torskie Hanny Golli (wstęp z biletem na wystawy czasowe)

g. 16:00
Jubileuszowy piknik z gościnnym udziałem Kapeli Romana Wojciechowskiego (wstęp wolny)

14 czerwca, g. 18:00
Otwarcie wystawy „Akordeony z kolekcji Pawła A. Nowaka”, koncert oraz oprowadzanie połączo­ne z prezentacją instrumentów na wystawie
(wstęp wolny)

9 lipca, g. 12:00
Deszczownica i grzechotnica – zabawy z dźwię­kiem, warsztaty wakacyjne dla dzieci w wieku
4–12 lat, prowadzenie: Paulina Suchecka
(wstęp z biletem za 3 zł, zapisy)

16 lipca, g. 12:00
Mali muzykanci, warsztaty wakacyjne dla dzieci w wieku 5–12 lat,
prowadzenie: Marta Derejczyk
(wstęp z biletem za 3 zł, zapisy)

 

Miejsce:
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
ul. Traugutta 111/113

 

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów
– Facebook/wydarzenie