Kalendarz

II Święto Pieśni

  • od 26.10.2018
  • do 28.10.2018
  • Milówka, Beskid Żywiecki
  • Koncerty
  • Potańcówki
  • Warsztaty
  • Konkursy

Święto Pieśni po raz drugi – już 26–28 października

Wieczorne posiady z pieśniami i opowieściami, potańcówka przy muzyce Beskidu Żywieckiego, koncerty laureatów konkursu i obcowanie z ikonami muzyki ludowej – tego wszystkiego będzie można doświadczyć podczas drugiej edycji Święta Pieśni w Łodygowicach.

„Bo kto jest w Jeleśni, nie załuje kieśni, w starej karcmie” – zawodzi dźwięcznym jak dzwon głosem Zofia Sordyl, charyzmatyczna, śmiała, niezwykle barwna postać, jedna z partonek Święta Pieśni. Razem ze swoją bliźniaczą siostrą Józefą podtrzymują lokalne śpiewacze tradycje i potrafią opowiadać jak mało kto. Ich melodyjnego głosu w pieśniach i opowieściach będzie można posłuchać na otwartych dla wszystkich posiadach śpiewaczych w sobotni wieczór 27 października. Barbara Rosiek opowie o istocie pieśni, będą również stare, klimatyczne nagrania, filmy z wydarzeń śpiewaczych.

Dzień wcześniej, na piątkowym koncercie wystąpią laureaci konkursu na najlepsze wykonania pieśni ludowych – zespoły, grupy śpiewacze, duety i soliści. A dzień zakończy potańcówka, przy dźwiękach tradycyjnej muzyki żywieckiej.

Przez trzy dni Święta Pieśni będą się odbywały warsztaty śpiewu białego z regionów Bojkowszczyzny, Łemkowszczyzny, Mazowsza i Lubelszczyzny, pieśni dziecięcych, zalotnych, polanowych, wierchowych i wojenkowych. Główną atrakcją będzie jednak niedzielny warsztat pieśni żywieckiej. W warsztatach będą mogli wziąć udział zgłoszeni do konkursu pieśniarze, grupy śpiewacze i soliści – z całego kraju, bo w tym roku wydarzenie ma rangę ogólnopolską, i jest kierowane zarówno do kobiet i dziewcząt, jak i do mężczyzn i chłopców. Można zgłaszać również grupy mieszane.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełniony formularz wraz z wykonaniami trzech pieśni, w tym dwóch w manierze żywieckiej. W tym roku jedna pieśń spośród tych nadsyłanych na konkurs może być wykonana w tradycji ludowej z regionu pochodzenia zespołu, duetu czy solisty. Laureaci będą prezentować wybrane przez siebie pieśni podczas otwartego koncertu. Siostry Sordyl przyznają specjalną nagrodę Sordylki 2018 dla najlepszego wykonania pieśni w manierze żywieckiej.

Święto Pieśni będzie niezwykłym spotkaniem, wypełnionym muzyką i opowieściami. Przesiąknięte tradycją Beskidu Żywieckiego. Warsztaty stworzą okazję do poznania możliwości swojego głosu. A posiady, koncerty i potańcówka zapewnią dobrą zabawę dla każdego, kto chciałby poczuć klimat żywiecczyzny.

Formularz zgłoszeniowy (do 7 października):
www.goo.gl/forms...

 

REGULAMIN:
Informacje ogólne
1. II Święto Pieśni – to wydarzenie służące budowaniu więzi
lokalnych i okazja do wspólnego śpiewu. Ma ono formułę przeglądu.
2. Organizatorem II Święta Pieśni –jest Fundacja Braci , Górski Uniwersytet
Ludowy, Starostwo Powiatowe w Żywcu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3. Celem tego wydarzenia jest stworzenie przestrzeni, gdzie możliwe jest wspólne
śpiewanie i uczenie się od siebie – bez rywalizacji i potrzeby oceniania. Ważnym aspektem
przeglądu jest również popularyzacja żywieckiej pieśni ludowej.

Organizacja konkursu
1. Przegląd odbywać się będzie w dniach 26–28 października 2018 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5, 34-325 Łodygowice.
2. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Komisja rekrutacyjna wyłoni 10 laureatów, którzy
zostaną zaproszeni do udziału w II Święcie Pieśni i towarzyszących
im wydarzeniach.
3. W komisji rekrutacyjnej zasiadać będą eksperci w dziedzinie śpiewu białego, badacze
polskiej muzyki ludowej oraz osoby aktywnie działające na rzecz kultywowania żywego
dziedzictwa kulturowego.
Skład jury:
• Zofia i Józefa Sordyl
• Agata Herz-Hanaj
• Iga Fedak
• Ksenia Onyszkancz
• Paweł Warowny

Uczestnicy
1. Uczestnikami mogą być soliści oraz grupy śpiewacze (do 8 osób), w przedziale
wiekowym 7–30 lat.
2. W konkursie mogą brać udział zarówno damskie, męskie jak i mieszane grupy śpiewacze zgodne z
danym repertuarem śpiewaczym, a także soliści i solistki.
3. Każdy z Uczestników konkursu może zostać zgłoszony tylko raz – jako solista lub jako
członek grupy śpiewaczej.

Zgłoszenia
1. Rejestracja Uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza:
www.goo.gl/forms...
2. Zgłoszenie stanowi wypełnie formularza oraz wysłanie 3 nagrań na adres mailowy swietopiesni@gmail.com wpisując w tytule "Zgłoszenie - Imię nazwisko/nazwa grupy". Dwa nagrania tradycyjnych melodii z terenu Beskidu żywieckiego, a trzecie prezentujące specyfikę regionu rodzimego grupy śpiewaczej lub solisty. Nagrania wokalne powinny zostać nagrane a cappella (bez towarzyszenia instrumentów).
3. Utwory muszą być przesłane w formacie MP3 stereo.
4. Podczas rejestracji należy podać dane kontaktowe solisty, a w przypadku zespołów –
przedstawiciela zespołu.
5. O dopuszczeniu do przeglądu decydować będzie Komisja rekrutacyjna. Decyzje
Komisji są nieodwołalne.
6. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest:
• wypełnienie formularza,
• zaakceptowanie warunków Regulaminu,
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeglądu oraz
udostępnienie tych danych partnerom medialnym do celów promocyjnych
• przesłanie 3 utworów oraz zdjęcia zespołu lub solisty na adres: swietopiesni@gmail.com
Powyższe czynności są wykonywane w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich
muszą być one wykonane przez opiekunów prawnych.
7. Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z deklaracją gotowości do aktywnego
udziału w wydarzeniach przeglądu 26–28 października 2018 r., w przypadku zakwalifikowania
się do tego przeglądu.
8. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 5 października 2018 r.
9. O zakwalifikowaniu do udziału soliści lub grupy śpiewacze zostaną zawiadomieni
drogą mailową lub telefonicznie do 8 października 2018 r. Lista zakwalifikowanych
wykonawców zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Braci Golec.
10. Organizator nie ma obowiązku ujawniania przyczyn niezakwalifikowania danej osoby
lub grupy do udziału w przeglądzie.

Atrakcje i nagrody
1. Udział w wydarzeniach II Święta Pieśni
• Uczestnictwo w warsztatach śpiewu białego.
• Potańcówka integracyjna wszystkich grup zakwalifikowanych.
• Posiady śpiewacze oraz wykłady tematyczne.
• Koncert laureatów, podczas którego nastąpi prezentacja koncertowa laureatów i
zostanie wręczona nagroda specjalna Mistrzyń Śpiewu tradycyjnego sióstr Sordyl, tytuł –
• „Sordylki 2018”.
• Koncert finałowy, na którym laureaci jako chór festiwalowy wspólnie z zaproszonymi
gośćmi wykonają utwór przygotowany na warsztatach śpiewu białego.
2. Promocja na stronie Festiwalu Fundacji Braci Golec oraz naszych patronów
medialnych.

Informacje końcowe
1. Wszelkie informacje dotyczące przeglądu można uzyskać pod adresem mailowym
swietopiesni@gmail.pl oraz pod numerem telefonu 606794177.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
5. Projekt dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Żywcu

 

Organizatorzy:
Fundacja Braci Golec


Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie