Kalendarz

Genealogie: muzyka Pomorza Zachodniego | Spotkania śpiewacze

  • od 06.08.2018
  • 18.00
  • do 07.08.2018
  • Pyrzyce
  • Spotkania śpiewacze
  • Warsztaty

Spotkanie prowadzone przez Ewę Grochowską.

Spotkania śpiewacze będą miały formułę warsztatów śpiewu, poświęconych stylistyce śpiewu tradycyjnego i szerzej – muzyce tradycyjnej Pomorza Zachodniego w jej współczesnym i historycznym kontekście. Pieśni, jakie staną się materiałem do pracy pochodzą z nagrań archiwalnych oraz prowadzonych przeze mnie od kilkunastu lat badań terenowych w różnych regionach Polski. Repertuar zostanie dopasowany do sytuacji oraz potrzeb uczestników - w nawiązaniu do tradycji regionów, z którymi czują się związani rodzinnie.

Będziemy się koncentrować na cechach stylowych (gwara, tembr, rytmika, zagadnienia intonacyjne, wariantowość melodii, ornamentyka), badać i rozwijać doświadczenie wspólnotowości śpiewu oraz przyglądać się zagadnieniom związanym z przekazem tradycji i jej funkcjonowaniem we wspólnocie sąsiedzkiej, w rodzinie i regionie.
Przyjrzymy się – jeśli będą osoby tym zainteresowane – muzyce instrumentalnej i formom tanecznym.

Planowane są dwie sesje warsztatowe (w tym spotkanie poświęcone zagadnieniom pamieć rodzinnej i lokalnej w odniesieniu do przekazu tradycji), finałem pracy będzie wrześniowe Zgromadzenie - wspólne śpiewanie pieśni wraz z zaproszoną publicznością oraz wieczór opowieści.

 

Terminy:
I sesja warsztatowa: 6–7 sierpnia 2018, w godz. 18.00 - 21.00
II sesja warsztatowa i finał spotkań: przełom sierpnia i września 2018

Miejsce:
Zajęcia odbywać się będą się w sali Pyrzyckiego Domu Kultury
Plac Wolności 3, Pyrzyce

Zapraszam osoby o różnym poziomie zaawansowania w pracy nad śpiewem tradycyjnym, kobiety i mężczyzn. Wiek uczestników: 18 +

Zaproszenie skierowane jest nie tylko do osób zaawansowanych w pracy wokalnej (np. członkinie i członkowie zespołów i grup muzycznych) ale do wszystkich, którzy lubią twórczo spędzać czas z innymi ludźmi.

Zgłoszenia / zapytania:
ewa.gro.ska@gmail.com

Ilość miejsc ograniczona, można dołączać w trakcie spotkań po wysłaniu wcześniej zgłoszenia na podany niżej adres mailowy.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Zapraszam!
Ewa Grochowska
Kim jestem i czym się zajmuję?
Info tutaj: www.drive.google.com...

 

Warsztaty są realizowane w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / 2018

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu
Pyrzycki Dom Kultury

Informacja o projekcie:
www.drive.google.com...

 

Więcej o pracy warsztatowej:

Warsztaty śpiewu tradycyjnego z elementami emisji i higieny głosu są dedykowane pracy nad techniką śpiewu tzw. otwartym głosem, charakterystyczną dla kultur tradycyjnych i wspólnot wiejskich. W programie zajęć znajdzie się praca nad emisją głosu, ekspresją głosowo-muzyczną, koordynacją fizyczno-oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk, związanych z formowaniem i artykulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcimy kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych nie tylko w śpiewie, ale także w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy. Zajęcia są nie tylko procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej.

Głównym celem pracy jest przede wszystkim „rozśpiewanie” osób uczestniczących w zajęciach, przygotowanie do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego, zachęta do poznania i zgłębiania walorów swojego głosu oraz poznanie narzędzi pracy do dalszego indywidualnego rozwoju wokalnego.

Oczekiwania wobec uczestników: gotowość do uczenia się „ze słuchu” (bez zapisu nutowego), aktywny udział w ćwiczeniach emisyjnych i fizycznych oraz samodzielną praca poza planowymi godzinami zajęć. Mile widziany jest też dobry humor, odrobina dystansu do siebie samego i przyjazne nastawienie wobec innych uczestników zajęć.

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie

Fot. Z archiwum rodzinnego Tamary Pukaluk