Kalendarz

Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych

  • od 27.11.2018
  • do 30.11.2018
  • Warszawa
  • Koncerty

Wystąpią:

27 XI. 19:00
Teresa Mirga i Kałe Bała z Czarnej Góry k. Zakopanego /muzyka romska i spiska/

28 XI. 19:00
Pogranicze z Szypliszk /nuta polsko-litewska/ i Warszawa Wschodnia /pieśni rosyjskie/

29 XI. 19:00
Hiłoczka z Czeremchy /muzyka ukraińska/ i Południce /pieśni pogranicza polsko-białoruskiego/

30 XI. 19:00
Kapela Brodow, Kapela Niwińskich i Mariza Nawrocka /muzyka Żydów polskich, pieśni jidysz/

 

Miejsce:
Bemowskie Centrum Kultury
Warszawa, ul. Górczewska 201

Finansowanie:
Narodowe Centrum Kultury

Pomysłodawca festiwalu – Milo Kurtis

kurator edycji – Adam Strug

produkcja:
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Trzecia Fala"
Fundacja Edukacji Kulturalnej MILO Art
Patryk Wasążnik

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie