Kalendarz

Dopływy. Płaczcie potoki – otwarte spotkanie śpiewacze

  • 17.04.2019
  • 20.30
  • Warszawa
  • Spotkania śpiewacze

Zespół Starorzecze (twórcy projektu Pieśni do Śmierci) zaprasza na otwarte spotkanie śpiewacze w środę 17 kwietnia o 19.30. Będziemy śpiewać pieśni wielkopostne w wariantach z Mazowsza Wschodniego, nagranych przez nas w czasie badań. Dzięki znacznej długości pieśni każdy ma czas osłuchać się z melodią i włączyć do śpiewania. Przygotujemy teksty.

Spotkanie z pieśniami wielkopostnymi z Mazowsza Wschodniego. W czasie poszukiwań wokół Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego spotkaliśmy gościnnych śpiewaków i śpiewaczki, którzy pamiętają melodie towarzyszące dawniej różnym sąsiedzkim zgromadzeniom, także wielkopostnym.

Śpiew wielkopostny przypomina formą lament. Wybieramy pieśni pasyjne o słowach złożonych dość archaiczną polszczyzną. Obok treści religijnych ważna jest w tych pieśniach perspektywa refleksyjna i duży ładunek emocjonalny, dlatego uważamy, że można znaleźć w nich coś poruszającego niezależnie od tego, czy ktoś czuje się katolikiem. Zapraszamy wszystkich.

Zespół Starorzecze: Anna Jurkiewicz, Julia Biczysko, Marcin Kuliński, Martyna Kargul, Julia Kozera, Tomasz Osuch, Michał Pietrusiewicz.

Zespół prowadzi badania terenowe i organizuje spotkania śpiewacze w okolicach Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego od 2015 roku. Więcej: Pieśni do śmierci
Zbiór nagrań terenowych zebranych przez zespół Starorzecze: www.piesnidosmierci.blogspot.com.Miejsce:
Ambasada Muzyki Tradycyjnej
Warszawa, ul. Jazdów 3/20

Składka:
15 PLN — zebrane finanse będą przeznaczone na pokrycie kosztów domku.

Zachęcamy do przyniesienia akcesoriów do miłego spędzenia wieczoru:
— ulubione napitki
— przedświąteczne zagryzki

Organizatorzy:
– Ambasada Muzyki Tradycyjnej
Facebook/ambasadamuzykitradycyjnej
– Dom Tańca
www.domtanca.art.pl
Facebook/Domtanca 
– Pieśni do śmierci

Działanie dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „DOPŁYWY. Spotkania. Pieśni”, realizowanego przez Stowarzyszenie Katedra Kultury w 2019 roku.

Domek nr 3/20 przy ul. Jazdów jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne przez Stowarzyszenie „Dom Tańca” dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.

Pomóż Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej działać.
Ambasada utrzymuje się jedynie z datków i z pracy wolontariuszy. Wesprzyj i Ty.

 

Źródło informacji:
– Facebook/wydarzenie