O forum

Forum Muzyki Tradycyjnej

Forum Muzyki Tradycyjnej to nieformalna organizacja, powołana przez praktyków tradycyjnego śpiewu, muzykowania i tańca w celu wzajemnej współpracy w dziedzinie kontynuacji polskiej muzyki wiejskiej oraz wspólnej reprezentacji środowiska.

Przez wiele lat nasze szlaki krzyżowały się: w wiejskich domach na nauce u Mistrzów, na warsztatach i potańcówkach, na koncertach i wszelkich wydarzeniach, gdzie można było zetknąć się z muzyką wiejską in crudo. Poznaliśmy dziesiątki wspaniałych ludzi starszego pokolenia, których życie zaklęte w pieśniach i muzyce wstrząsnęło nami i stało się częścią nas samych. Teraz, gdy Ostatnich Wiejskich Muzykantów i Śpiewaczek pozostało tak niewielu, zadajemy sobie pytanie – co robić, żeby ich muzyka, ich świat miały godne miejsce w Polsce? Wiemy, jak ważne to jest dla nas, wiemy, jak niezbędne może to być dla przyszłych pokoleń.

Prowadzimy – na wiele sposobów – warsztaty, zajęcia, zabawy, festiwale, dające wszystkim zainteresowanym szansę spróbowania, jak smakuje i działa pieśń, muzykowanie i taniec. Tworzymy programy pozwalające Wypracowaliśmy w ten sposób wiele „dobrych praktyk” dotyczących przekazu i funkcjonowania wiejskiej muzyki tradycyjnej w świecie takim, jaki mamy teraz.

Podstawowe ludzkie potrzeby: piękna, szaleństwa, autentyzmu, wspólnoty i więzi z poprzednimi pokoleniami – nie zmieniają się. Nasza działalność – wspólna i osobna – obraca się wokół takich właśnie wartości, a muzyka którą praktykujemy jest ich wyrazem.

Janusz Prusinowski
Prezes Forum Muzyki Tradycyjnej
Prezes Fundacji Wszystkie Mazurki Świata


Forum Muzyki Tradycyjnej powołane zostało w roku 2011 przez przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji i środowisk nieformalnych działających w Polsce na rzecz zachowania tradycyjnej kultury muzycznej in crudo oraz upowszechnienia i kontynuacji niesionych przez nią wartości. Efektem pracy Forum są programy i rozwiązania systemowe, mające na celu odradzanie i ożywianie źródeł muzyki tradycyjnej oraz wprowadzanie jej na powrót do szerokiego obiegu kultury i edukacji. Zmierzamy do tworzenia ogólnopolskiej STRATEGII zachowania i upowszechniania muzyki tradycyjnej, jako elementu szeroko pojętej kultury.

Pragniemy, aby Forum było wyrazem idei sprzymierzenia i współpracy środowisk z całego kraju i o różnym statusie – inicjatyw pozarządowych, instytucji akademickich, samorządowych oraz centralnych reprezentacją uprawnioną z tytułu mandatu każdego z sygnatariuszy do występowania we wspólnym imieniu.


PROGRAMY I DZIAŁANIA FORUM MUZYKI TRADYCYJNEJ

Wortal internetowy „MuzykaTradycyjna.PL”
2012 – Realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych w Lublinie
2014 – Realizowany w ramach działań Fundacji „Numinosum”. Współtworzony i współprowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Program „Szkoła Mistrzów Tradycji”
Współtworzony i prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca

Program„Szkoła Mistrzów Budowy Ludowych Instrumentów Muzycznych”
Współtworzony i prowadzony przez Instytut Muzyki i Tańca

„Akademia Kolberga”
– Program „Szkoły Tradycji”
– Portal internetowy „Akademia Kolberga”
„Akademia Kolberga” została zrealizowana przez Stowarzyszenie „Tratwa” wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga

Program „Mały Kolberg”
Program „Mały Kolberg” został zrealizowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej

Konferencja „Rok Kolberga – i co dalej?”
Współtworzona i realizowana przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga