Aktualność

Warsztaty wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych Regionu Kozła

W wrześniu zakończone zostało zadanie „Od ucznia do mistrza – Warsztaty wyrobu tradycyjnych instrumentów ludowych Regionu Kozła” realizowane przez Stowarzyszenie Muzyków Ludowych ze Zbąszynia. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna, którego instytucją zarządzającą był Departament Narodowych Instytucji Kultury.

 

 

Celem projektu było przeprowadzenie warsztatów budowy trzech rzadko występujących instrumentów dudowych – kozła weselnego (białego), sierszenek dymanych i sierszenek dmuchanych. Projekt miał także na celu międzypokoleniowy, bezpośredni i zagrożony zanikiem przekaz wiedzy, umiejętności i technik budowy reprezentatywnych instrumentów dudowych występujących wyłącznie w Regionie Kozła.

W projekcie wzięli udział:
– mistrz budowniczy – Stanisław Mai,
– uczeń – jego syn Jarosław Mai
– oraz koordynator projektu Dominik Brudło

Projekt realizowany był od 01 stycznia do 30 wrześnie 2019 r., a jego efektem są trzy zbudowane unikatowe instrumenty ludowe. Oficjalne zaprezentowanie oraz przekazanie wykonanych instrumentów ludowych odbyło się 28 września podczas jubileuszowej 45. Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu.

Wykonane instrumenty ludowe posłużą Stowarzyszeniu Muzyków Ludowych do przeprowadzania prezentacji, prelekcji oraz warsztatów, umożliwiających zachęcanie dzieci oraz młodzież do rozpoczęcia nauki gry na tych unikatowych instrumentach, a także wyszukiwanie potencjalnych adeptów tej niełatwej sztuki. Przyczyni się to do zwiększania świadomości na temat bogactwa tradycji kulturowych w regionie, ich dalszego przekazu, podtrzymywania zwyczajów i obrzędów, a także powstawania nowych kapel koźlarskich.

Tekst – Jan PrządkaPrezentacja i przekazanie wykonanych instrumentów, kozła białego, sierszenek dmuchanych i sierszenek dymanyc,h dla Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu. Od lewej: Jarosław Mai, Dominik Brudło, Stanisław Mai, Jan Prządka, Wojciech Winiarz i Maria Leśnik

 

Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów

Wróć