Aktualność

Laureaci 44. edycji Nagrody

W dniu 17 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Komisji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” dokonano wyboru laureatów tegorocznej edycji.

Nagroda im. Oskara Kolberga jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Muzeum Wsi Radomskiej.

Koncert laureatów odbędzie się 30 maja w Warszawie – czytaj więcej!

 

Laureatami 44. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga w sześciu kategoriach wymienionych w Regulaminie zostali:

Kategoria I – dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego

Anna Andruszkiewicz
Śpiewaczka solistka
Wiżajny, pow. suwalski, Suwalszczyzna, woj. podlaskie

Marianna Bączek
Śpiewaczka kurpiowska, członkini grup śpiewaczych „Bandysionek”, „Carniaków”
Bandysie, pow. ostrołęcki, Kurpie, woj. mazowieckie

Czesław Węglarz
Muzyk i budowniczy instrumentów (dudy, gajdy, skrzypce, basy i pasterskie), popularyzator folkloru Beskidu Żywieckiego
Cisiec, Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie

Wiesława i Marian Łobozowie
Wytwórcy żywieckich zabawek ludowych
Pewel Wielka, pow. żywiecki, woj. śląskie

Lilia Sola
Artystka w dziedzinie plastyki (wycinanki, pająki, bukiety), poetka i popularyzatorka twórczości ludowej
Puławy, woj. lubelskie

Andrzej Wojtczak
Rzeźbiarz, współorganizator kutnowskiego ośrodka rzeźbiarskiego
Kutno, woj. łódzkie

 

Kategoria II – dla twórców za pisarstwo ludowe

Jan Czarnecki
Poeta ludowy
Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

 

Kategoria III – dla kapel ludowych

Kapela Zastawnych
Brzostek, pow. dębicki, woj. podkarpackie

Kategoria IV – dla zespołów folklorystycznych

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”
Legnica, woj. dolnośląskie

Zespół Śpiewaczy „Sielanki"
Sielec, pow. chełmski, woj. lubelskie

 

Kategoria V – dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów

Elżbieta Krzyżaniak-Miller
Agata Skrukwa
Badaczki i autorki opracowań spuścizny rękopiśmiennej i biografii Oskara Kolberga w Redakcji Dzieł wszystkich i Instytucie O. Kolberga w Poznaniu, popularyzatorki wiedzy o Jego dorobku i kulturze ludowej
Poznań

 

Nagroda honorowa

Towarzystwo Bambrów Poznańskich
Poznań

Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących
Iłża, pow. radomski, woj. mazowieckie

 

Wszystkim Laureatom gorąco gratulujemy!

 

Źródło informacji:
– www.nagrodakolberg.p

 

Wróć