Strona główna

11. Tyndyryndy Klub

Klub Tyndyryndy odbywa się od 2008 roku w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Grają w nim do tańca oraz prowadzą warsztaty muzyczne i tanaczne uczestnicy konkursu festiwalowego oraz specjalnie zaproszeni goście – artyści ze wsi i miast

Czerwiec 2018

Przesilenie – Zgromadzenie Śpiewcze

Zabrzmią pieśni tradycyjne z różnych regionów Polski (oraz pieśni ukraińskie)

Podlaski wielogłos: pieśni z Rakowicz cz. II

Warsztaty w Białymstoku poprowadzą Stanisław Rajkowski oraz Renata Bogdan z Rodzinnego Zespołu Śpiewaczego z Rakowicz

Koncert Kapeli Niwińskich „Czas wesela”

Koncert Kapeli Niwińskich „Czas wesela” poświęcony jest muzyce żydowskiej z XIX-wiecznych zapisów badacza polskiej muzyki ludowej Oskara Kolberga oraz tej, która przetrwała w pamięci wiejskich muzykantów urodzonych jeszcze przed wojną.

Wołyń w pieśniach – Premiera płyty – Warszawa

Olga Kozieł zaprasza na trzy koncerty promujące płytę „Wołyń w pieśniach”, na której śpiewa z Anią Jurkiewicz i gośćmi: Julią Biczysko i zespołem Z Lasu pieśni z północno - wschodniej Lubelszczyzny

Wspólne śpiewanie pieśni pani Marii Bienias

Kolejne spotkanie z pieśniami pani Marii Bienias w Warszawie

Genealogie: muzyka Pomorza Zachodniego III

Zajęcia warsztatowe będą poświęcone stylistyce śpiewu tradycyjnego i szerzej – muzyce tradycyjnej Pomorza Zachodniego w jej współczesnym i historycznym kontekście

Ogólnopolska Konferencja Kultury

W dniach 18 i 19 czerwca 2018 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się sympozjum wieńczące projekt Ogólnopolskiej Konferencji Kultury

Łojdiridi - pierwsze takie granie w okolicy

ŁOJDIRIDI to próba rozruszania, środowiska muzyków i tancerzy tradycyjnych regionu Rzeszowszczyzny

Szansa na Oskara 2018 – Radomskie

Konkurs na najlepsze i najciekawsze wykonanie pieśni z repertuaru śpiewaczek z Przystałowic Małych, Brogowej i Gałek Rusinowskich

Pieśni do wesela – warsztaty

Zapraszamy na cykl warsztatów tradycyjnych pieśni łęczyckich