View

Materiały terenowe Jana P. Dekowskiego z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dostępne w sieci!

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zakończyło realizację 3-letniego projektu pt. „Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, który obejmował swym zakresem digitalizację, udostępnienie w internecie oraz upowszechnienie w środowiskach naukowym i regionalistycznym materiałów znajdujących się w Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Materiały dotyczą dziedzin tradycyjnej kultury ludowej, są to m.in. strój ludowy i jego zdobnictwo, rzemiosło i rękodzieło, pożywienie ludowe, obrzędowość doroczna, folklor muzyczny i obrzędowy (weselny).

Link do całej kolekcji „Materiały etnograficzne PTL" w Bibliotece Cyfrowej UWr: 
www.bibliotekacyfrowa.pl...

Szczególnie polecamy materiały zebrane przez łódzkiego etnografa Jana P. Dekowskiego, które dotyczą tradycyjnej kultury muzycznej regionów sieradzkiego i łęczyckiego:
– „Folklor ziemi łęczyckiej”, sygnatura PL_1032_1_009 (skanów 311) – „Muzykanci. Materiały warsztatowe”, sygnatura PL_1032_1_061 (skanów 375) – „Obrzędy zapustne, ostatki”, sygnatura PL_1032_1_076 (skanów 472) – „Pieśni i tańce obrzędowe”, sygnatura PL_1032_1_060 (skanów 820) – „Pieśni i wiersze”, sygnatura PL_1032_1_058 (skanów 562) – „Scenariusze audycji, wystaw i filmów oświatowych”, sygnatura PL_1032_1_068 (skanów 186) – „Wesele – materiały warsztatowe”, sygnatura PL_1032_1_070 (skanów 730) – „Wesele – odpowiedzi na kwestionariusze”, sygnatura PL_1032_1_069 (skanów 444)

Na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zamieszczone są także biuletyny, w których szczegółowo omówiono wybrane kolekcje:
www.ptl.info.pl...

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Kultura cyfrowa zgodnie z umową nr 10358/17/FPK/DMP z dnia 28.11.2017 r. Realizacja trzyletnia projektu obejmowała lata 2017–2019

 

 Źródło informacji:
– materiały przesłane przez organizatorów

 

 

Go back